Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

  • ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10C
  • 41-800 Zabrze
  • Polska
  • +48 734 736 695